2012-05-07

Vi infriar vallöften.

Insändare som publicerades i Motala Vadstena tidning för nån vecka sedan. Det är en stominsändare skriven av Folkpartiet riks som jag har modifierat för Vadstenas förhållanden.

 "Äntligen parboendegaranti

 Det är lika sorgligt varje gång man hör om äldre par som inte får flytta tillsammans till ett äldreboende, fast de inget hellre vill. Det är omänskligt att sära på äldre makar som levt ett långt liv tillsammans.

 I Vadstena förkastade Socialdemokraterna tanken på att införa en frivillig parboendegaranti för två år sedan och därför gick vi i Folkpartiet till val på att Vadstena skulle erbjuda äldre par just detta. Vi anser att det är en etisk och moralisk självklarhet som inte kan värderas i pengar.

 Snart infriar vi Folkpartiets vallöfte och inför en parboendegaranti i hela landet. Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag om det. Från den 1 november i år ska alla par, om de så vill, kunna bo tillsammans livet ut.

Länge leve kärleken!"

2012-03-04

Rädda Vättern

Var på ett protestmöte mot försvarets planer på att utöka skjutövningarna ut över Vättern. Lite intressant fakta snappades upp, jag hade inte möjlighet att närvara så länge.

Hur mycket bly har försvaret egentligen dumpat i vårat dricksvatten genom åren? Och vilka andra ämnen finns det? Koppar och Wolfram är inte så jäkla nyttigt det heller. Idag hamnar cirka 6 ton bly om året i sjön via ammunition från skjutövningarna. Hur mycket kommer den siffran att gå upp om planerna blir verklighet.

Vättern kan vara nordeuropas viktigaste drickvattentäkt om 30-50år. Närke är redan på gång att ansluta sig. Till och med Stockholm kan vara aktuell om en så där 25-30 år. Hur går det med drickvattnet i Danmark och Nordtyskland med befolkningsökning och klimatförändringar? Mycket spekulationer men klart är att redan idag har 250000 människor sitt dricksvatten från Vättern. Hur lämpligt är det att använda den som skjutbana samtidigt?

Det visades beräkningar på bullerzoner där den nedre gränsen på 70dB uppnådes strax utanför land vid Vadstenas södra delar. Men när vinden ligger på så flyttas ljudet i vindriktningen vilket vi har fått erfara med bullret från Kråks skjutfält, som ändå ligger en bit in på land på västgötasidan. 9 av 10 dagar ligger vinder på från sjön vilket kommer innebära att ljudkurvan 70dB hamnar en bra bit in på land i realiteten.

Det finns så många frågetecken så försvaret bör själva inse att Vättern inte längre passar som skjutbana för dem och deras ändamål. Försvaret kan inte längre ha den överordnade status när olika intresseområden kolliderar som de idag har. Det är en rest från kalla krigets dagar och bör ändras för att passa in i ett modernt Sverige med framtida utmaningar. Vi behöver inte längre vara rädda för ryssen, det är klimatet, miljön och bevarandet av det goda vattnet i Vättern som är framtidens utmaningar.

2012-01-29

Ursäkta, men vad (S)jutton sa dem egentligen?

Kort om mina tankar från det extra kommunfullmäktige som hölls den 25:e januari. Först av allt vill jag ge en stor eloge till de tjänstemän som höll en riktig bra genomgång av de två stora nämnderna. Klockrent och borde ha tystat alla eventuella frågetecken som fanns.

Men givetvis kunde inte (S) hålla sig nöjda med det. Det verkar som de har bestämt sig för att återremiss är svaret på alla frågor. I ett försök att behålla någon sorts initiativ eller vad man kan kalla det försökte de således yrka på återremiss på dagens informationsärenden. Det blev dagens första "Ursäkta, men vad 17 sa dom?"-reaktion från undertecknad.

Återremiss kan bara yrkas på beslutsärenden och något sådant förelåg inte. De hade begärt att få information om hur de två stora nämnderna ska hantera sin budget och den informationen fick dem så gott det gick vid en så tidig tidpunkt. Att yrka återremiss på information är ju dödfött, vad är det som ska återremitteras och var ska det ske? Efter en kort genomläsning av kommunallagen fick heller inte yrkandet läggas. Bra där av ordförande Bo Johansson.

Men i motiveringen till sitt återremissyrkande fanns det en del som säger rätt mycket om Socialdemokraternas nuvarande politik. Dels ville de ha upp till fullmäktige så fort nämnderna hade beslutat om sin verksamhetsplan. Ursäkta mig, men kan ni inte läsa den på nätet så fort de blir publicerade som alla andra? Varför ska kommunen bekosta det åt er? Fullmäktige har inget att säga till om angående verksamhetsplanerna ändå, det är kommunstyrelsen som är granskande nämnd under innevarande budgetår.

Sen kom den stora "Vad 17 sa dom"-grejen. Baserat på ett RYKTE så ville (S) att fullmäktige skulle förbjuda Barn och utbildningsnämnden att bussa ut år4 till Rogslösa skola.

För att göra det alldeles fullkomligt klart för alla: DET FINNS INGET SÅDANT FÖRSLAG TILL BESLUT!!

Det har säkert diskuterats i en arbetsgrupp om hur man skulle kunna utnyttja kommunens skollokaler och resurser på bästa sätt. Inget fel i det, att tänka fritt och kreativt är en naturlig del av konstruktivt tankearbete. Sedan förkastar man en del idéer, vidareutvecklar andra för att till slut presentera ett färdigt förslag till nämnden. Först då kan man lägga en politisk värdering på frågan.

Att som Socialdemokraterna försöka förbjuda kommunanställda från att komma med idéer är fullkomligt motbjudande för en sann liberal och dessutom kan det bli kostsamt.

För vem ska då komma med fräscha idéer när de anställda inte längre vågar? Inköpta konsulter? Nej vet ni vad, jag tror det finns mycket kreativitet bland våra egna kommunanställda, låt oss ge dem modet att framföra sina idéer istället. Det kan ge Vadstena en skjuts framåt i framtiden!!

2012-01-16

Another one bites the dust

Nu är det officiellt, jag lämnar Kommunstyrelsen o de uppdrag som hör till det.

Detta på grund av tidsbrist. Att jobba heltid och vara förälder är och förblir prioriterat i mitt liv och pusslet med att få ihop tider då jag kan ägna mig åt politik har blivit allt svårare. Jag har tidigare år inte jobbat 100% under längre perioder så det har alltid löst sig, det har till och med varit skönt att ha politiken när arbete har varit en bristvara. Sedan ett år tillbaka har jag fast jobb och har sedan sommaren jobbat heltid vilket har gjort att politiken mer och mer känts som en belastning snarare än något kul.

Missförstå mig inte, jag är fortfarande full av åsikter och kommer nog alltid att vara det. Jag tycker fortfarande att det är intressant med kommunal politik. Men det känns ändå skönt nu att lämna över till någon som har mer tid och brinner av iver att få tillföra liberala tankar till Vadstenapolitiken. Håkan Jakobsson kommer att ta över efter mig. Han är både kunnig och driftig och en sann folkpartist ända ut i fingerspetsarna så det känns tryggt.

Jag behåller min plats i Kommunfullmäktige så jag släpper inte greppet helt om politiken. Det skulle jag inte klara...

2011-12-20

Tryggare kan ingen vara...

än de boende i Habo. Enligt SKL's rapport "Sverige säkraste kommun" så har det generellt blivit säkrare i Sveriges kommuner senaste åren och bäst i klassen är alltså Habo kommun utanför Jönköping.

Det man har jämfört är antalet personskador i olycksfall, bränder med egendomsskador, våldsbrott och tillgreppsbrott. Väger man ihop dessa värden så ligger Vadstena på en måttlig 115 plats i Sverige. Ingen vidare placering för en kommun som ska marknadsföra sig som en trygg stad att leva i. Det är något sämre jämfört med förra undersökningen. Vi är bara på plats 8 i Östergötland där Söderköping är säkrast att bo i.

Vad är det då som är Vadstenas svaga punkt rent säkerhetsmässigt? Antalet anmälda stöldbrott har sjunkit med nästan 35% sett över en 10-årsperiod , våldsbrott och personskador från olycksfall ligger på en oförändrad nivå. Det som har hänt sedan början på 2000-talet är att antalet bränder har ökat med 104%. Det är mer än en fördubbling!!

Så kom nu ihåg o släck ljusen nu i juletider. Påminnelsen är befogad, det har jag statistik på.

2011-12-15

Ibland blir det fel....

Gårdagens kommunfullmäktige är nog inget som kommer gå till historien. Mycket förvirring kring upphandling av skolskjuts och färdtjänst vilket slutligen landade i en återremiss från (S) med stöd av spridda skurar av den borgerliga alliansen, även folkpartister faktiskt.

Själv tycker jag det är olyckligt då det kommer kosta oss pengar, rätt mycket pengar, är jag rädd för. För vad händer egentligen om vi inte låter Östgötatrafiken handla upp dessa tjänster åt oss?

Vi förlorar givetvis förhandlingsposition gentemot landstinget och Östgötatrafiken när det kommer till den reguljära kollektivtrafiken. Samma människor som med mer än önskvärd tydlighet menade att expressbussarna är viktiga att förhandla kvar sätter oss i en sits där det helt plötsligt blev svårare att åstadkomma just detta.

En av åsikterna var att vi har option på avtalet med Vadstena Buss angående skolskjutsarna i ytterligare två år som vi inte ämnar använda. Min fråga så här i efterhand blir då varför Vadstena Buss skulle nöja sig med den lilla kakan när de kan vara med och upphandla en betydligt större kaka då samordnad upphandling på skolskjuts för både Vadstena, Motala och Mjölby kunde ligga i potten?

Färdtjänsten glömdes helt bort i debatten och här kan det bli väldigt dyrt. Där har vi ett tillfälligt avtal med Motala Taxi som löper ut i sommar. Det brådskar med att starta upphandlingsförfarandet där för tillfälliga avtal innebär i stort sätt att Motala Taxi kan ta vilket pris de vill. Eller så står vi helt utan färdtjänst i sommar vilket vore katastrofalt.

Och slutligen som min kloka fru sa; Ju mer man handlar, ju mer rabatt brukar man få...och precis så är det ju, men tydligen är misstron mot Östgötatrafiken fortfarande så stor och djupt rotat här i Vadstena så man vägrar att se att saker och ting har förändrats. För 5 år sedan spydde jag själv galla över nämnda företag, men numera är Östgötatrafiken i en helt ny roll. De är landstingets och kommunernas upphandlingsenhet, inte ett bussföretag.

2011-11-15

Det är mycket nu...

Uppdateringarna här på bloggen har blivit lite lidande på sistone. Jag hr haft fullt upp på mitt jobb vilket lett till alldeles för lite tid att tänka politik. Tyvärr ser det väl ut så en tid framöver innan jag kan hitta lite mer balans i det hela. Det innebär också tyvärr att jag missar nästa fullmäktige vilket grämer mig då det är det mest viktiga fullmäktige på hela året eftersom budgeten ska tas.

Jag ber att få återkomma när nån uppfinner mer tid på dygnet ;)

2011-11-01

Gör EN miljöinsats som räknas

Naturskyddsföreningen kör just nu en kampanj om att vi ska sluta äta jätteräkor, eller tigerräkor/scampi/tropisk räka. Det är olika namn på samma sak alltihop. Efter att ha läst på lite om varför så slår jag nu ett slag för denna kampanj.

Ska ni göra EN enda miljöinsats så sluta köp dessa räkor och påpeka för butiker och restauranger att de bör ta bort dessa. Det blir min nästa insats för miljön, med målet att den lokala Östenssonsbutiken ska plocka bort dem.

Läs mer här för att få NSF's motivering till varför.

Anti-Scampi kampanjen

Och se denna 12 minuter långa dokumentär på youtube:

I Grumliga Vatten